SmartAccess Door Loop (Stainless Steel)
Enlarge
SmartAccess Door Loop (Stainless Steel)
S50DLHDS

  • Stainless steel loop & ends
  • Approx 550mm length end to end
  • 12mm loop diameter (external)
  • SmartAccess Product Code: S50DLHDS